Barangan Kraf dari SAMH

Barangan Kraf dari SAMH, pelbagai bentuk dan aneka pilihan"Mari membeli sambil MENDERMA"Setiap hasil jualan akan dibayar kepada pelatih mengikut kadar yang ditetapkan.

Posted by Wisma Harapan on 31hb Mei 2017