#flamoff

Fire & Safety, Presentation & Demo

Para pelajar dan guru di Sekolah Khas Klang amat bertuah kerana dapat menyaksikan cara bagaimana menghadapi situasi kebakaran. Apa yang perlu dilakukan dengan cara yang betul dan selamat. Terima kasih buat tenaga yang mengajar.

#flamoff