Persatuan telah menghantar 2 orang staff SAMH untuk mempelajari cara Penilaian Kendiri (JKM) yang akan digunakan sepenuhnya pada tahun hadapan melalui perkhidmatan dalam talian (online)

 

Similar Posts